És un centre on atenem a infants, joves i adults i oferim els serveis de psicologia, pedagogia, logopèdia, teràpia ocupacional, fisioteràpia pediàtrica, psicomotricitat i activitats preventives i terapèutiques per a gent gran.

El nostre equip porta a terme intervencions en l’entorn més immediat de l’infant i/o adolescent: família i escola, estant en contacte amb pediatres i altres especialistes, amb la nalitat de donar una atenció integral.

També feim un acompanyament per millorar el creixement personal i l’estat emocional en persones adultes.