Taller d’estiu

APRENDRE A APRENDRE

Objectiu

Millorar el rendiment acadèmic i facilitar l’accés a l’aprenentatge a través d’hàbits i tècniques d’estudi.

Continguts

  • Organització i planificació per l’estudi.
  • Motivació per a l’aprenentatge.
  • Atenció, concentració i memòria.
  • Estratègies específiques : subratllar, lectura comprensiva, resum, memorització i repàs.
  • Relaxació.

5 sessions.

1 sessió setmanal, d’1h i 30min de durada.

Agrupació per edats.

Grups reduïts.

Inici la darrera setmana de juny fins la darrera semana de juliol.

Preu: 70 euros.

Més informació: 636 44 20 94.