Facilita l’adquisició d’habilitats i el desenvolupament infantil en l’exercici d’activitats quotidianes de la vida diària, aprenentatge i joc, per aconseguir major independència i participació social.

En quins casos?

Trastorns del neurodesenvolupament: retard general del desenvolupament, TEA, trastorns motors, alteracions en la motricitat gruixuda i fina …

Alteracions sensorials.

Síndromes genètiques (Down, Rett, Williams …) .

Paràlisi Cerebral Infantil (PCI).

Disfuncions de l’extremitat superior.

Dificultats en l’aprenentatge (disgrafia, funcions executives …).

Trastorn del desenvolupament de la coordinació.