Per millorar el rendiment acadèmic i facilitar l’accés a l’aprenentatge a través d’hàbits i tècniques d’estudi.

Què treballam?

Organització i planificació per l’estudi.

Motivació per l’aprenentatge.

Atenció, concentració i memòria.

Estratègies especifiques: subratllar, lectura comprensiva, resum, memorització, repàs…

Relaxació.