Per a infants que presenten problemas cognitius, de conducta i/o emocionals.

Què treballam?

Expressió i comunicació.

Hàbits i normes, límits.

Motricitat.

Timidesa i inhibició.

Pors i frustració.

Immaduresa.

Problemes de conducta.

Socialització.