Valoració, diagnòstic i intervenció adreçada a infants que presenten problemes cognitius, emocionals, de conducta i d’aprenentatge.

 

En quins casos?

Tristesa, depressió, dols…

Ansietat (pors, obsessions, fòbies…).

Problemes de conducta i agressivitat.

Adaptació i acomodació als processos d’adopció.

Trastorns del son, malsons, terrors nocturns.

Trastorns de l’eliminació (enuresi, encopresi).

Trastorns de l’aprenentatge. TDAH, altes capacitats i tractament de les conseqüències emocionals d’aquests.