Detecció, diagnòstic i intervenció de les dificultats en els aprenentatges escolars.

En quins casos?

Dificultats d’aprenentatge de l’escriptura (disortografia, disgrafia, etc.)

Dificultats d’aprenentatge de la lectura.

Discalculia, dificultats en l’aprenentatge del càlcul.

Dificultats resolució de problemes i/o raonament lògic.

Dislèxia.

TDAH.