Tractament de les alteracions de la parla, el llenguatge i de la comunicació.

 

En quins casos?

Retards en el llenguatge, problemes de veu, deglució atípica, dislàlies, etc.

Prevenció, avaluació i tractament dels trastorns de la comunicació i del llenguatge.

Retard del llenguatge, dislàlies.

Trastorns específics del llenguatge (TEL)

Trastorns del llenguatge associats a dèficit cognitiu, TGD o dèficits sensorials.

PCI.

Disfonies.

Deglució atípica i altres trastorns orofacials.

Disfèmia, trastorns de la fluïdesa de la parla, mutisme selectiu.