Tractam alteracions de tipus motriu patides per l’infant que limiten el seu potencial i la seva qualitat de vida.

En quins casos?

Retràs en el desenvolupament psicomotriu.

Paràlisi cerebral infantil.

Cromosomopaties: Síndrome de Down, X Fràgil, Rett…

Distròfies musculars.

Còlics del lactant.

Torticolis congènita, paràlisi braquial obstrètica.