Jocs i altres activitats poden potenciar al màxim i/o millorar les capacitats cognitives i socioafectives de l’infant de 0-6 anys.Imagen relacionada

En quins casos?

Si s’observa retard maduratiu.

Prematuritat.

Malalties congènites.

Retard en la parla i llenguatge.

Dificultats motrius, etc.