Especialista universitari en Atenció Primerenca

EU At Primerenca - poster

Aquest postgrau sorgeix com a resposta a la demanda de formació dels distints professionals que atenen a infants de 0 a 6 anys.
Des de diferents àmbits (sanitari, educatiu i social) s’està insistint, cada vegada més, sobre la necessitat d’atendre a infants amb algun tipus de dificultat de desenvolupament o amb risc de patir-ne durant els seus primers anys de vida.
Ateses les característiques específiques que presenten aquests infants susceptibles de participar en programes d’Atenció Primerenca, es fa necessari que els professionals que els atenen tenguin una formació adequada per donar resposta a les necessitats dels infants i de les seves famílies.
Aquest curs pretén contribuir a formar al professional d’aquest àmbit d’actuació,
perquè una vegada finalitzat el seu període de formació, estigui capacitat per a
planificar i executar programes d’intervenció i seguiment sobre les funcions i
factors que intervenen en el desenvolupament de l’infant de 0-6 anys.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *