Equip PAS A PAS de Sóller

Aquest és el nostre equip de Sóller!

Atenem les necessitats educatives, psicològiques i socials, d’infants, joves i adults:

INFANTS

ATENCIÓ PRIMERENCA  

Jocs i altres activitats poden potenciar al màxim i/o millorar les capacitats cognitives i socioafectives de l’infant de 0-6 anys.

En quins casos?

Si s’observa retard maduratiu o prematuritat, malalties congènites, retard en la parla i el llenguatge, dificultats motrius, etc.

 

PSICOLOGIA INFANTOJUVENIL  

Valoració, diagnòstic i intervenció adreçada a infants que presenten  problemes cognitius, emocionals, de conducta i d’aprenentatge.

En quins casos?

Tristesa, depressió, dols…

Ansietat (pors, obsessions, fòbies…).

Problemes de conducta i agressivitat.

Adaptació i acomodació als processos d’adopció.

Trastorns del son, malsons, terrors nocturns.

Trastorns de l’eliminació (enuresi, encopresi).

Trastorns de l’aprenentatge. TDAH, altes capacitats i tractament de les conseqüències emocionals d’aquests.

 

PSICOLOGIA EDUCATIVA I PEDAGOGIA  

Detecció, diagnòstic i intervenció de les dificultats en els aprenentatges escolars.

En quins casos?

Dificultats d’aprenentatge de l’escriptura (disortografia, disgrafia, etc.)

Dificultats d’aprenentatge de la lectura.

Discalculia, dificultats en l’aprenentatge del càlcul.

Dificultats resolució de problemes i/o raonament lògic.

Dislèxia.

TDAH.

 

LOGOPÈDIA 

Tractament de les alteracions de la parla, el llenguatge i de la comunicació.

En quins casos?

Retards en el llenguatge, problemes de veu, deglució atípica, dislàlies, etc.

Prevenció, avaluació i tractament dels trastorns de la comunicació i del llenguatge.

Retard del llenguatge, dislàlies.

Trastorns específics del llenguatge (TEL)

Trastorns del llenguatge associats a dèficit cognitiu ,TGD o dèficits sensorials.

PCI.

Disfonies.

Deglució atípica i altres trastorns orofacials.

Disfèmia, trastorns de la fluïdesa de la parla, mutisme selectiu.

 

ADULTS:

PSICOLOGIA

Acompanyament per millorar el creixement personal i l’estat emocional:

Teràpia individual.

Teràpia familiar.

Teràpia de parella.

Ansietat.

Depressió, estrés, autoestima, relacions socials,..

Trastorns de l’alimentació.

Obsessions.

 

GENT GRAN:

ESTIMULACIÓ COGNITIVA 

Rehabilitació de la memòria. Fomenta el raonament, l’agilitat mental i les capacitats intel.lectuals que amb la malatia es veuen afectades.

LOGOPÈDIA

Maximitza les capacitats lingüístiques i comunicatives preservades, mantenint i estimulant la comprensió verbal, i afavorint la fluïdesa i les verbalitzacions.

En quins casos?

Per prevenir el deteriorament cognitiu i mantenir aquelles capacitats que encara estan preservades.

Malalts d’Alzheimer i Parkinson, persones amb trastorns neurològics a causa d’accidents, ictus, etc., i també pacients més lleus que sofreixen demència senil.

I a més… conferències, tècniques d’estudi, orientació vocacional i professional, etc. I també oferim formació i assessorament a centres educatius (escoletes i centres de Primària i Secundària).

Un equip interdisciplinari amb experiència i professionalitat per aconseguir els millors resultats.

Tel: 636 44 20 94
Web: http://www.pasapas.es

##logopedasoller #logopediasoller #psicologíasoller #psicologíasoller

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *