Detectar infants amb capacitats altes

La formació i la sensibilització del professorat en aquest camp esdevé un factor clau a l’hora d’identificar alumnat amb altes capacitats.

L’objectiu clar i evident de tot professional de l’educació és poder donar resposta a les diferents necessitats educatives dels infants.

En el cas d’alumnat amb altes capacitats, l’etapa de detecció i d’identificació és essencial. Aquesta primera etapa requereix un esforç diferent per part del docent i pot permetre oferir situacions d’aprenentatge que s’adaptin a les necessitats individuals.

Les altes capacitats s’expliquen a través d’una interacció de tres elements o factors determinants: alta intel·ligència, alta creativitat i compromís amb la feina, o motivació. Ara bé, se sosté que els infants amb altes capacitats destaquen per tenir una capacitat d’aprenentatge molt superior a la mitjana, per la seva capacitat creativa (artística, literaria o científica) i per aprendre d’una manera diferent.

Normalment es creu que són infants precoços, responsables, silenciosos i aplicats a classe. Alumnes que contesten sempre bé a tot el que se’ls demana, que escriuen perfectament… No obstant això, moltes vegades la realitat està molt enfora d’aquest ideal i, en contraposició, ens trobam amb alumnes inquiets, rebels i amb dificultats per acceptar les normes quan no són raonables o justes. En moltes ocasions es mal-diagnostiquen de TDA-H (Trastorn de Dèficit d’Atenció, amb o sense Hiperactivitat) i un alt percentatge d’ells tenen fracàs escolar i professional.

Per aquest motiu, és tan important la seva detecció i el seu tractament.

Indicacions per detectar les altes capacitats:

Característiques respecte a l’aprenentatge

 • Aprèn ràpidament, comprèn tòpics de dificultat avançada.
 • Es resisteix a practicar destreses ja adquirides, perquè les troba inútils.
 • Presenta inquietud intel·lectual i física, difícilment es converteix en un aprenent passiu si està motivat.
 • Presenta un maneig impressionant de coneixements generals en una àrea o més.
 • Pot fer preguntes provocatives, que acostumen a ser diferents de les preguntes de companys i companyes de la mateixa edat.
 • Sovint descobreix relacions inusuals, abans que les convencionals.
 • Pot produir treballs creatius i imaginatius, encara que puguin ser defectuosos pel que respecta a la precisió tècnica (errors ortogràfics, per exemple).
 • Pot afrontar més d’una idea al mateix temps.
 • Presenta nivells alts de pensament crí- tic i autocrític.
 • És sorprenentment perceptiu i profundament intuïtiu.
 • Presenta un domini i una recuperació ràpids de la informació, sembla que no necessita revisar allò que ja ha après i es torna molt impacient davant de la repetició.

Característiques respecte al seu comportament

 • S’imposa estàndards alts, és perfeccionista.
 • Està orientat a l’èxit i pot inhibir-se davant de tasques de les quals dubta o que el poden induir al fracàs.
 • Pot tenir una autoimatge negativa –si es sent frustrat respecte als seus interessos i a les oportunitats d’aprenentatge que té–, i patir per una escassa acceptació social per part dels companys i les companyes quan el seu vocabulari o la seva manera de ser xoca amb el dels infants de la seva mateixa edat.
 • Pot presentar estats de “somiar despert”, que sovint li atorguen una aparença despistat.
 • Pot mostrar-se poc hàbil quan realitza treballs manuals, la qual cosa li pot provocar sentiment de frustració.
 • Escolta parcialment les explicacions i sovint sembla que no està concentrat, però sempre sap el que està passant, i si li fan una pregunta, en sap la resposta.
 • Mostra un interès excepcional pels problemes de les persones adultes, com ara temes d’actualitat (local i mundial), la justícia, l’univers, etc.
 • Té una forta necessitat de mantenir-se independent i orientat cap als propis interessos.
 • Mostra una gran sensibilitat i reacciona amb intensitat davant de situacions que li causen dolor.

Tens sospites de tenir un/a fill/a amb altes capacitats? A PAS A PAS el podem ajudar:

Tel: 636 44 20 94 Web: http://www.pasapas.es

Més informació: http://pasapas.es/infants/psicologia-educativa-i-pedagogia/

Si no et vols perdre cap de les nostres novetats pots seguir-nos a les nostres xarxes socials:

logo facebookhttps://www.facebook.com/centrepasapas
logo twiter @PasaPas_Inca

#psicologosinca #psicologiainca #psicologiasoller #psicologossoller #pedagogiainca #logopedasoller #logopediasoller #logopedainca #pedagogiasoller #altescapacitatssoller #logopediainca #altascapacidadessoller #altescapacitatsinca #altascapacidadesinca

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *