Ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Les ajudes van dirigides a alumnes que presenten necessitat específica de suport educatiu derivades de discapacitat, trastorn greu de conducta o altes capacitats.

El tipus d’ajuda que es poden sol.licitar  són per:

-Reeducació pedagògica, sempre que no estigui coberta per un centre públic.

– Transport, menjador i material didàctic, sempre que no estiguis coberts per una altra ajuda pública.

Les ajudes van dirigides a alumnes que presenten necessitat específica de suport educatiu derivades de discapacitat, trastorn greu de conducta o altes capacitats. Aquesta necessitat haurà d’acreditar-se amb el certificat d’un equip o departament d’orientació. Si la necessitat deriva d’una discapacitat també s’haurà d’incloure el certificat de discapacitat del centre base o IBAS; si deriva d’un trastorn greu de conducta s’haurà d’incloure un diagnòstic dels serveis sanitaris sostinguts amb fons públic.

El termini per a la presentació de les sol.licituds acaba el dia 28 de setembre de 2017. Les sol.licituds s’han d’emplenar de forma telemàtica, mitjançant el formulari disponible a la pàgina web del Ministeri d’Educació, entrant a l’apartat “Becas, Ayudas y Subvenciones”.

Posteriorment haureu d’entregar la sol.licitud, juntament amb la documentació requerida, i una vegada ja signada pel centre on rebreu el tractament, a la secretaria del centre educatiu.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8618.pdf

Vols més informació? Posa’t en contacte amb PAS A PAS:

Tel: 636 44 20 94
Web: http://www.pasapas.es

Posts relacionats:

Simulador per les beques

Si no et vols perdre cap de les nostres novetats pots seguir-nos a les nostres xarxes socials:

logo facebookhttps://www.facebook.com/centrepasapas
logo twiter @PasaPas_Inca

#psicologosinca #psicologiainca #psicologiasoller #psicologiasoller #pedagogiasoller #pedagogsinca #logopedasoller #logopediasoller #logopedainca #logopediainca #pedagogiainca #pedagogssoller

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *